Skip to content Skip to footer

Kuidas seada eesmärke, kui ei tea, kust alustada?

Eesmärkide seadmine on oluline elus edasiliikumiseks – kui eesmärgid ei ole paika pandud, on oht
samasse punkti tammuma jääda ning ebaolulistesse pisiülesannetesse takerduda. See kehtib nii isiklikus
elus, karjääris kui ka ettevõtluses.
Nutikalt püstitatud eesmärgid aitavad säilitada motivatsiooni ja teha iga päev mõtestatud tegevusi.
Uuringud näitavad, et konkreetselt paika pandud eesmärgid aitavad edu saavutada. Kui eesmärk on seatud
õigesti, pole unistused enam kättesaamatud „tuvid katusel”, vaid toimub sihipärane liikumine tulemuste
suunas.
Jagan sinuga 6 sammu eesmärkide seadmisel, mis aitavad sul efektiivselt tulemusi saavutada ja oma
unistuste elu suunas liikuda!

 1. Pane paika oma visioon
  Kujuta ette, et on olemas kompass, mis ütleb täpselt, kuhu suunas peaksid liikuma. Tänu sellele
  abivahendile on lihtne otsustada, kas peaksid valima ühe või teise tee.
  Visioon ehk tulevikupilt aitab sul õiges suunas edasi minna ja vastavalt pikaajalistele eesmärkidele tarku
  valikuid teha. Visioon läheb ideaalis kokku sinu väärtuste ja eesmärkidega. Kuidas aga sellist visiooni
  luua?

Visualiseerimine
Me saavutame vaid seda, mida suudame endale ette kujutada. Sellepärast on kasulik oma
tulevikunägemust visualiseerida fotode, füüsiliste objektide või visioonitahvli abil. Vali välja pildid, mis
sinu soovitud tulevikunägemust kõige paremini kirjeldavad ja kleebi need visioonitahvlile. Võid juurde
lisada ka laused, mis ideaaltulemust iseloomustavad.
Lisaks visioonitahvlile võib kasutada ka objekte või fotosid. Kui sinu tulevikunägemuseks on ettevõtte
käibe suurendamine, siis võid kuhugi nähtavasse kohta asetada šokolaadist medaljonid, mis seda eesmärki
meelde tuletavad. Võibolla meeldib sulle arvutiekraanilt oma unistuste sihtpunkti vaadelda? Sellisel juhul
vali sobiv desktop’i taustapilt.

Visiooni sõnastamine
Kuigi visioon on tihti vaid kujutluspilt sellest, kuhu tahetakse jõuda ja mida saavutada, on kasulik see ka
kirjalikult sõnastada, eriti kui tegemist on ettevõtte visiooniga. Visiooni sõnastamiseks küsi endalt
järgmisi küsimusi: „Mida sa teha tahad? Miks? Kuidas sa selleni jõuad?” Ettevõtte visiooni loomisel
kaasa protsessi oma tiimiliikmed.

Visioon võib olla näiteks järgmine:
„Ma kujutlen tulevikku, kus olen edukas ettevõtja, kes kasutab oma loovust ja innovaatilist mõtlemist
selleks, et ühiskonnale kasulik olla. Mind innustab ettevõtte loomine, mis on kooskõlas minu väärtustega
ja pakub teistele inimestele uusi võimalusi.”

 1. Kasuta eesmärkide seadmiseks SMART-mudelit

Kui visioon on paigas, siis on aeg asuda konkreetsemate eesmärkide seadmise juurde. Tasub meeles
pidada, et liiga üldiseid ja abstraktseid eesmärke on keeruline täita. Siinkohal tuleb appi SMART-mudel,
mis aitab eesmärgid targalt paika panna! SMART-eesmärk on:
S (specific) – konkreetne
M (measurable) – mõõdetav
A (achiveable) – realistlik
R (relevant) – asjakohane
T (timely) – ajaliselt mõõdetav

Kõige olulisem on püsititada võimalikult konkreetseid eesmärke. See annab võimaluse jälgida, kas
toimub liikumine tulemuse suunas ja kas eesmärk lõpuks ka täidetakse. Mida konkreetsem on eesmärk,
seda tõenäolisem on selle saavutamine. Kõige lihtsam viis tagada eesmärgi konkreetsust on vastata
eelmises punktis mainitud küsimustele – „mida?”, „kuidas?” ja „miks?”.
Eesmärgid peaksid olema mõõdetavad. Lisa oma eesmärgi sõnastusse numbrilised näitajad ning
konkreetsed kuupäevad. Kui su eesmärk on vähendada kulusid, siis otsusta, milline on kulude kokkuhoid
esimesel kuul (mitu protsenti) ja kuidas toimub säästmine aasta lõikes. Niimoodi on võimalik tähistada
väikseid võite ja jälgida eesmärgi täitumist samm-sammult.
Eesmärk peaks kindlasti olema realistik – liiga ambitsioonikate ja utoopiliste eesmärkide korral on oht
kaotada motivatsioon ja õõnestada enda jalgealust. See kehtib nii isiklikus elus kui ka ettevõtte
eesmärkide seadmisel. Kui latt on aga liiga madalal, ei kasutata ära ei enda ega oma organisatsiooni täit
potentsiaali. Seega võta hetk, et mõtiskleda – millised eesmärgid tekitavad elevust, ent on siiski reaalselt
saavutatavad?
Asjakohased eesmärgid lähevad kokku sinu visiooni ja väärtushinnangutega ning sobituvad ettevõtte
üldise strateegiaga.
Lõpuks peavad eesmärgid olema ka ajaliselt mõõdetavad. Tähtaja seadmisega on esiteks võimalik
tekitada endas tunnet, et asjaga tuleb tegeleda, ja niimoodi saab see rutem tehtud. Teiseks on võimalik
tähtajaliste eesmärkide puhul oma edusammude üle uhkust tunda.
NÄIDE Oletame, et sinu ettevõtte eesmärk on saada uusi müügikontakte. SMART-eesmärk võiks olla
sõnastatud järgnevalt: „Suurendame 30 päevaga kvaliteetsete müügikontaktide arvu 10%. Selleks pakume
meililistiga liitujatele eraldi sooduskoodi, seame üles sotsiaalmeedia reklaamid ja teeme koostööd teiste
ettevõtetega, kellel on sarnane sihtgrupp.”

 1. Pane eesmärgid kirja
  Väga tähtis on oma eesmärgid päriselt kirja panna – ükskõik, kas kasutad selleks paberit ja pastakat,
  arvutit või mõnda äppi. Eesmärkide üleskirjutamine muudab need reaalseks ja tegemist pole üksnes
  uitmõtetega. Eesmärkide sõnastamisel kasuta kindlat kõneviisi: mitte „võiks teha”, vaid „teen/teeme”.
  Kui oled eesmärgid kirja pannud, pane need endale kuhugi silma alla – isiklikud eesmärgid võiksid olla
  nähtaval kohal peegli kõrval või sinu töölaual, ettevõtte eesmärgid võiks üles riputada teadetetahvlile või

ühisesse online-keskkonda.

 1. Pane paika tegevusplaan
  Kui olulisemad eesmärgid on sõnastatud, pane need tähtsuse järjekorda. Milliste eesmärkide täitmisega
  tuleks tegeleda lähiajal ja mis võivad natuke oodata? Millised on lühiajalised ja pikaajalised eesmärgid?
  Mõne eesmärgi täitmiseks võib kuluda mitu aastat. Kui ettevõtte eesmärk on jõuda 3 aasta pärast
  välisturgudele, siis pane kirja, millised on väiksemad sammud, mis tuleb selle saavutamiseks teha.
  Näiteks võib ettevõttel olla iga aasta kohta konkreetne suund või fookus: esimesel aastal keskendume uute
  klientide leidmisele, teisel aastal tegeleme tootearendusega ja kolmandal aastal tõhustame
  turundustegevusi.

Iga konkreetse eesmärgi puhul on kasulik jaotada see väiksemateks etappideks ning paika panna järk-
järguline tegevuskava. Sellisel juhul muutuvad üldised ja esmapilgul kättesaamatud eesmärgid lihtsasti

läbitavateks etappideks – võta ainult kätte ja asu tegutsema!

 1. Jälgi oma edusamme
  Eesmärkide saavutamiseks on vaja end pidevalt motiveerida. On kasulik kord nädalas oma eesmärgid üle
  vaadata. Sellisel juhul saad hinnata oma saavutusi ja vaadata, kas püsid ajakavas.
  Kui näed, et eesmärgi saavutamine on lähedal, saad juurde motivatsiooni oma eesmärgiga lõpuni minna.
  Kui aga oled miskipärast plaanist maas, on võimalik tegevuskava üle vaadata ja vajalikke muudatusi teha,
  et saaksid edasi liikuda.
  Selliste vahehindamiste tegemine on oluline ka seetõttu, et mõnikord võivad olud (näiteks
  majanduskeskkond või konkurents) ootamatult muutuda ja siis on vajalik eesmärgid ümber hinnata ning
  oma tegevuskava muuta.
 2. Jaga oma eesmärke teistega ja otsi tuge
  Räägi oma eesmärkidest pereliikmete, sõprade ja kolleegidega. Esiteks aitab see sul oma eesmärke
  paremini sõnastada, teiseks saad kasulikku tagasisidet ja tuge. Kindlasti leidub sinu teel mõttekaaslasi, kes
  saavad toetada heade sõnade või praktiliste nõuannetega.
  Kui tunned, et jääd eesmärkide seadmise ja tegevuskava koostamisega hätta, siis ära heida meelt! Pöördu
  sertifitseeritud coach’i vastuvõtule, kes aitab sul õigeid küsimusi esitades eesmärgid paika panna ja
  tegevused tähtsuse järjekorda seada.

Leave a comment